Menü Kapat

TEMEL VE GENEL YANGIN EĞİTİMİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği , işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakılmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesi ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesi gerekmektedir.

Eğitim öncesinde , şirketimizden gelecek ekip firma profilinizi inceler, yasa ve yönetmeliklere olan yükümlülüğünüzü değerlendirir, eğitimleri planlayıp uygulamasını gerçekleştirir, hizmeti ve süreci raporlandırır. Eğitim sürecine iş güvenliği uzmanı da katılım sağlar ve yasalar gereği yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde destekçi olur.

Eğitimlerimiz temel ve genel olmak üzere iki farklı programda ele alınır. Temel eğitimlerimiz toplam 16 saat ve 2 gündür, acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir. Genel eğitimlerimiz ise işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir. Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı yangın tahliye ve söndürme tatbikatları yapılır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir.