Menü Kapat

SERTİFİKALI İLKYARDIMCI EĞİTİMİ

İlkyardımcı bulundurma yükümlülüğü 2012 yılının sonuna kadar 4857 sayılı Kanun ve İlkyardım Yönetmeliği kapsamında ele alınırken 20/06/2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla daha fazla önem kazanmıştır. İlkyardımcı bulundurma şartı (istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere) İlkyardım Yönetmeliği’nin maddelerine göre uygulanır. Başka bir anlatımla; tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde toplam çalışan sayısının %10’ u, az tehlikeli işyerlerinde %5’ i nispetinde çalışanın eğitilmesini ve belgelendirilmesini şart koşmuştur. Sapare OSGB’nin verdiği ilkyardım eğitimleri ;

Temel İlk Yardım Eğitimi

Eğitim süresi 16 saattir (2 gün) . Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmakta, katılımcılara ‘Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası’ ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir. Temel İlkyardım eğitimi, 16 saatlik program 2 gün (8+8 saat) olarak uygulanmaktadır.

İlkyardım Sertifikası Güncelleme Eğitimi

Temel ilk yardım eğitiminin yarısıdır. Eğitim süresi 8 saattir (1 gün) . Eğitim sonunda Sapare İlkyardım Eğitim Merkezimiz Tarafından 40 soruluk teorik sınav yapılmaktadır. Teorik sınav notunun önemi olmaksızın eksik kalınan konular üzerinden maket üzerinde uygulamalarla eğitim tamamlanır. Eğitimler , Sapare İlkyardım eğitim merkezinin salonunda veya firma istekleri doğrultusunda eğitim alacak firmanın belirleyeceği salonda verilmektedir.

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Madde 16 – (Değ: 18.03.2004 -25406 R G) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.