Menü Kapat

Revir Hizmetimiz

Büyük işletmeler, site ve sanayi bölgelerine, çalışma saatleri içerisinde personelin olası sağlık problemlerinde muayene, sağlık takibi, küçük cerrahi girişimler ve reçete yazılması gibi hizmetleri verebilmek amacıyla revir hizmetleri sunmaktayız.

Revirlerimizde, isteğe bağlı muayene, pansuman ve gözlem odası mevcut olup, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerimiz ve işyeri hemşirelerimiz görev yapmaktadır.

Revir, İSGB ve OSGB İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

AVM, okul, askeri bölge ve iş merkezi gibi yerlerde hastalara temel tıbbi müdahalelerin yapılabileceği ve hastaların gözetim altında tutulabileceği, içinde bazı tıbbi cihazların ve ilk yardım malzemelerinin de yer aldığı odalara revir denir. İnsanların toplu olarak bulunduğu bazı yerlerde kanunen zorunlu hale getirilmiştir. Bunlar AVM’ler, okullar, ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) veya belirli büyüklükteki iş yerlerinde oluşturulan iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri (İSGB) gibi alanlardır. Bir yerin revir olarak kabul edilebilmesi için bazı tıbbi malzemelerin asgari şartlarda bulunması gerekir. Ancak bu şekilde kamu kurumlarından onay alınabilir. Yeteri kadar ürünün bulunmaması durumunda ise hem kurumlardaki onay sürecinde problem olabilir hem de hastaya müdahale ederken ekipman eksiği sorunu yaşanabilir.

OSGB (ortak sağlık güvenlik birimi), yönetmelikler ile tanımlanmış, en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. İSGB (iş yeri sağlık ve güvenlik birimi) ise, iş yerlerindeki iş güvenliği ve işçi sağlığı hizmetlerini yürütmekle yükümlü birimlerdir.

İlk yardım işlemlerinin ve temel tıbbi müdahalelerin yapılması çoğu zaman daha büyük sağlık problemlerinin oluşmasının önüne geçmektedir. Yaralanan ya da hastalanan kişiye, ambulans gelene kadar veya bir sağlık kuruluşuna götürülene kadar, doğru müdahalelerin yapılması çok önemlidir. Çoğu zaman hayat kurtarıcı olabilir. Revirde bulundurulan tıbbi malzemeler sayesinde ihtiyaç olan ilk yardım daha kolay sağlanabilir. Ayrıca revirler, hastaların gözetim altında tutulabildiği veya dinlenebildiği yerlerdir.

Revir için gerekli olan alet, ekipman ve eşya listesi detaylı şekilde aşağıda belirtilmiştir. Bu listedeki ürünler İSGB ve OSGB’ler için de geçerlidir. İSGB ve OSGB’lerde kanunen bulundurulması gereken asgari malzemeler aşağıda ayrıca listelenmiştir.

Revir İçin Gerekli Malzemeler

 • Çift kapılı ve camlı ilaç dolabı
 • Otoskop ve oftalmoskop (diagnostik set)
 • Mobil cerrahi aspiratör
 • Küçük cerrahi dikiş seti (cutdown)
 • Tansiyon aleti
 • Stetoskop
 • Tekli negatoskop
 • 10 litre oksijen tüpü
 • Oksijen tüpü manometresi
 • Oksijen maskesi veya kanülü
 • Muayene masası
 • Portatif katlanır sedye
 • Paravan
 • Eskabo
 • Boy ölçer özellikli dijital baskül
 • Refleks çekici
 • Pansuman arabası
 • Kapaklı küvet
 • Dolu acil çantası
 • Magil forsepsi
 • Işık kaynağı
 • Laringoskop
 • Cerrahi ve pansuman amaçlı makas
 • Dijital ateş ölçer
 • Otomatik turnike
 • Yanık seti
 • Resusitatör (ambu)
 • Ekstremite ateli
 • Boyunluk
 • Tıbbi atık kovası
 • Tekerlekli sandalye
 • Yanık battaniyesi
 • Otomatik eksternal defibrilatör
 • Doktor masası
 • Doktor koltuğu
 • Bekleme koltuğu
 • Kan şekeri (glikoz) ölçer ve test stripleri
 • EKG cihazı
 • Cerrahi alet dezenfektanı
 • Muayene eldiveni
 • Tahta dil basacağı (abeslang)

İSGB ve OSGB İçin Gerekli Malzemeler

 • Stetoskop
 • Tansiyon aleti
 • Otoskop
 • Oftalmoskop
 • Ateş ölçer
 • Işık kaynağı
 • Küçük cerrahi seti
 • Paravan veya perde
 • Muayene masası
 • Refleks çekici
 • Tartı aleti
 • Boy ölçer
 • Pansuman seti
 • Abeslang, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri
 • Keskin atık kabı
 • Manometreli taşınabilir oksijen tüpü
 • Seyyar lamba
 • Buzdolabı
 • İlaç ve malzeme dolabı
 • EKG cihazı
 • Negatoskop
 • Tekerlekli sandalye
 • Temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar

Birden fazla iş yeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde bazı tıbbi cihaz ve malzemelerin her iş yeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulması gerekir. Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri almalıdır. Bununla birlikte yangına karşı da önlemler alınmalıdır.

Kaynaklar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/12/20091209-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121229-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130131-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160630-25.htm