Menü Kapat

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Proses gereği patlayıcı toz ve gaz bulunan işyerlerinde patlamadan korunma dökümanı hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Patlamadan korunma dökümanı 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi gazatede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.

Madde 10 – (1) İşveren 6. maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken,ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı “Patlamadan Korunma Dökümanı” hazırlar.

Patlamadan korunma dökümanında;

– Proses şartları

– Kimyasal maddelerin özellikleri

– Patlama riskinin değerlendirilmesi

– Tutuşturucu kaynaklar

– Havalandırma özellikleri

– Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması

– Elektirksel techizatın önerilmesi

– Patlayıcı ortam oluşmasını önleme

– Patlamanın etkisinin azaltılması hakkında bilgiler yer almaktadır.